Hur ett barn andas påverkar tänder, ansikte och luftvägar

Det är naturligt för ett spädbarn att andas genom näsan och onaturligt att andas genom munnen. Om den inre stressen däremot ökar öppnar barnet munnen för att andas. Det är en naturlig stressreaktion. Trots att näsandning är det naturliga sättet att andas på är det idag många barn som utvecklat ovanan att andas genom munnen. När munandning blir en vana kan det uppstå förändringar i ansiktets utveckling, till exempel sneda tänder, smalare käke och trängre luftvägar i näsa och hals.

Den engelske professorn och odontologen John Mew hävdar att:

Över 80 procent av dagens fyraåringar andas genom munnen merparten av tiden!

john-mew-695w290h

Bilderna är publicerade med tillstånd av professor John Mew.

Fotot längst till vänster visar en pojke vid tio års ålder. Han andas genom näsan och har ett välutvecklat ansikte. Allt är proportionerligt och pojken har väldefinierade ögon, kindben, läppar och haka. När han var 14 år fick han en ökenråtta och utvecklade allergi som gjorde att han blev täppt i näsan och började andas genom munnen. Bilden i mitten och längst till höger visar samma pojke när han är 17 år. På grund av munandning växte hans ansikte nedåt istället för på bredden och framåt. Han ansikte har blivit långsmalt. Näsan ser större ut och hakan är smal på grund av att varken över- eller underkäken utvecklats framåt. Detta ger trängre andningsvägar vilket kan leda till snarkning och sömnapné.

Tandställning, utdragning av tänder löser inte grundproblemen

John Flutter, en framstående odontolog från Australien, märkte att tandkorrigeringarna han gjorde på sina patienter inte var bestående. Han började då titta på alternativ till att dra ut tänder eller att sätta in tandställning. Dr Flutter, som föreläst i 65 länder världen över, säger:

Jag drar inte ut några tänder längre eller sätter in tandställning. Utdragning av tänder gör käken och luftvägarna mindre. Tandställning hindrar käken från att utvecklas framåt vilket också gör luftvägarna mindre.

Det som Flutter och många andra tandreglerare kommit fram till är att sättet vi andas och sväljer på samt kroppshållning kan påverka käkens, tändernas och ansiktets utveckling. De fem viktigaste faktorerna för att ansiktet, tänderna och luftvägarna ska utvecklas på bästa sätt är:

 1. Andningen ska ske in och ut genom näsan.
 2. Munnen ska vara stängd och läpparna ihop vid vila.
 3. Tungan ska vila uppe i gommen.
 4. Endast tungan ska vara aktiv när man sväljer.
 5. Hållningen ska vara upprätt.

Ju tidigare i livet näsandning etableras desto bättre

Ju tidigare i livet som ovanan att munandas etableras, desto större är risken att ansikte, tänder och luftvägar påverkas negativt. Ansiktets utveckling sker till 90 procent fram till de tidiga tonåren. Det är därför en fördel ju tidigare i livet som näsandning, ett korrekt sätt att svälja och en bra hållning etableras.

john-flutter-695w172h

Bilderna är publicerade med tillstånd av dr John Flutter.

Tidskriften General Dentist skriver:

Barn som inte behandlas för sin munandning kan utveckla långa, smala ansikten, smala munnar, högt gomvalv, sneda tänder, ett leende där man ser tandköttet m.m. Dessa barn sover sämre på natten på grund av blockerade luftvägar och sömnbristen kan påverka deras tillväxt och akademiska förmåga negativt. Många av dessa barn diagnosticeras felaktigt med ADD och hyperaktivitet.

I tidskriften påstår författaren vidare att:

Om munandning behandlas tidigt, kan dess negativa effekt på ansiktet och tändernas utveckling och de medicinska och sociala problemen som är förknippade med detta, reduceras eller undvikas.

Benet i överkäken ger form åt ansiktet

overkaksbenet-3-300x167
Överkäksbenet är ett stort skelettben som sitter mitt i ansiktet och sträcker sig från tänderna upp till ögonen. Utseendet i ansiktet bestäms därmed till stort del av överkäksbenets utformning. En vanlig konsekvens av munandning är att överkäksbenet utvecklas nedåt och bakåt istället för på bredden och framåt som det gör i normalfallet. Det leder till en smalare överkäke och ett smalare ansikte. Då 85 procent av näsgångarna är uppbyggda av överkäksbenet ger en underutvecklad överkäke trängre näsgångar. En ond cirkel etableras där det över tiden blir allt svårare att andas genom näsan.

Tungan påverkar överkäksbenets form

En välutvecklad överkäke har en bred gom med lågt valv. Tungans naturliga plats är uppe i gommen, bakom framtänderna. Tänderna utvecklas runt tungan och överkäkens utveckling framåt och på bredden stimuleras av tungan. Vid andning genom munnen vilar inte tungan uppe i gommen som det är tänkt. För att luften ska kunna passera vid munandning hamnar tungan istället mitt i munnen eller nere i munhålan. Detta påverkar utvecklingen av benet i överkäken negativt. Istället för en U-formad gom kan den bli mer V-formad, vilket gör det svårt för tänderna att få plats. Detta medför också att tänderna inte sluter tätt när man biter ihop.

tander-695w350h

Tungan och läppar påverkar tändernas placering

Vår tunga är en av de kraftfullaste musklerna vi har i kroppen. Även kinder och läppar är kraftfulla muskler. Varje dag sväljer vi ungefär tvåtusen gånger. När vi sväljer på normalt sätt är bara tungan aktiv. Den vilar redan i gommen och när vi sväljer pressas tungan upp mot gommen och stimulerar överkäken. Med en kraft från tungan på upp till ett halvkilo blir det ganska många kilos tryck som stimulerar överkäken på en dag.

force-muscles-mouth-281x300

Våra tänders placering i både över- och underkäken bestäms av musklerna i tunga, kinder och läppar. Det är samma principer som gör att tandställning fungerar – ett lätt tryck som appliceras över en längre tid har förmåga att flytta en tand. Vid ett felaktigt sätt att svälja använder vi fler muskler än bara tungan och tungans kraft riktas åt ett annat håll än upp mot gommen. Det ger inte bara en understimulerad gom och en trång överkäke som följd, utan kan också påverka tändernas position i hela munnen negativt och ge exempelvis sneda tänder.

Test: Be barnet dricka ett glas vatten. Om vattnet ”åker runt ett varv” i munnen innan det sväljs ned indikerar det att läppar, kinder och eller tunga överanvänds när barnet sväljer, vilket då har en negativ inverkan på utvecklingen av tänder, ansikte och lutfvägar i näsa och svalg.

Dr Raymond Silkman menar:

Den viktigaste tandställningen, som vi alla har och bär med oss 24 timmar om dygnet, är vår tunga.

Förhindra sneda tänder och andningssvårigheter hos barn

Nedan följer ett mycket intressant 10-minuters inslag med dr John Flutter ”How to prevent crooked teeth and breathing difficulties in children

Vad kan jag göra för mitt barn?

 • Informera. Gör barnet mer medveten om hur det andas i olika situationer. Berätta för barnet om de fem viktiga faktorerna listade ovan – ha munnen stängd och andas genom näsan så ofta som möjligt, låta tungan vila uppe i gommen, svälja på ett avslappnat sätt och ha en upprätt kroppshållning.
 • Förbättra din egen andning. Eftersom barn inte gör som vi säger utan som vi gör så kan du inspirera barnet genom att själv etablera bra andningsvanor.
 • Tejpa munnen på natten. Låt barnet tejpa munnen på natten med kirurgtejp (exempelvis Salvequick som finns att köpa på ICA, Copp mfl affärer). Det är viktigt att det sker utan tvång då målet är att sänka barnets stress, inte öka den, så försök behålla skojfaktorn kring det hela. Förslagsvis tejpar ni munnen tillsammans. Låt barnet testa en stund innan läggdags för att vänja sig. Jag rekommenderar inte barn under fem år att tejpa munnen på natten.
 • Förlängd utandning. Utandningen är kopplad till avslappning och återhämtning, vilket är väldigt viktigt i dagens stressade samhälle. En förbättrad utandning ger ofta också en förbättrad inandning. Träning med Relaxator andningstränare ger en förlängd utandning, djupare inandning samt en rytmisk andning. Det är ett utmärkt sätt att förbättra andningen framför datorn, tv:n, vid läxläsning etc. Relaxatorn rekommenderas inte till barn under fem år.
 • Minska på mat som ger trånga luftvägar. Mat som ger upphov till ökad slemproduktion ger trängre luftvägar. Det kan märkas på att barnet börjar harkla sig eller att näsan börjar rinna. Vetemjöl, mjölkprodukter och läsk / godis / glass / kakor / snabba kolhydrater som pasta är exempel på produkter som kan ge problem.
 • Fysisk aktivitet med stängd mun. Om barnet spenderar mycket tid framför dator och tv, försök stimulera till ökad fysisk aktivitet samtidigt som munnen är stängd. Om barnet redan rör på sig är chansen stor att munnen är öppen då fotboll, basket och andra aktiviteter ofta är högintensiva och det då är lätt att ta till munandning. Försök stimulera barnet till att träna med stängd mun så ofta som möjligt. Det går ofta snabbare än man tror att ställa om till näsandning.
 • Vidga överkäken. Bredden och längden på överkäken kan förändras vid vilken ålder som helst och det görs med hjälp av en så kallad expanderare som placeras uppe i gommen. Uppsök en ortodontist/tandreglerare för att få hjälp. Både folktandvården och privata tandläkare kan ge remiss till den ortodontist-ansvarige som finns inom varje landsting. En långsam expansion (6-8 månader) är att föredra framför en snabb expansion (2-3 månader), då den sistnämnda riskerar att återgå. Se till att undersöka vilka alternativ som finns om du vill uppsöka en tandregleringsspecialist. Sneda tänder är symtomet, inte orsaken, så det handlar inte bara om att räta ut tänder, utan om att specialisten också ska kunna se och bedöma behandlingens effekter på hela ansiktets utveckling.

Dr William Hang menar:

Vänta inte med behandling tills barnet har blivit tonåring. Då är merparten av ansiktet färdigutvecklat och svårare att påverka. Ju tidigare bra andnings- och sväljvanor etableras desto bättre resultat.