Jag har i ca 20 år studerat, läst, gått på kurser, seminarium etc… och intresserat mig för alternativa behandlingsformer och komplementära metoder till det allmänt vedertagna former som finns. Jag har alltid haft en förmåga att känna av andra människors energier och är en typisk vågnatur som strävar efter balans både hos mig själv och hos andra. Den största glädjen i livet är att få hjälpa andra till att må bättre och bli mer tillfreds med sig själv och tillvaron.

Arbetat 10 år inom omsorgen med personer med autism och utvecklingsstörning.18 år på ett Nordiskt importföretag med ansvar för sälj, kundsupport, logistik och personal. 3 år som coach till människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Har i 5 år drivit eget företag Revital inom hälsa och stresshantering.


Utbildningar, kurser

SLP utbildning för att hålla nätverksmöten för människor med många insatser från samhället så att alla gör sin del av deras uppdrag.

Kasamutbildning, salutogent ledarskap

Instruktörs utbildning i Medveten Andning

Ledning och handledning

e-Lybra® certifiering

ThetaHealing™

Stressolog

Humanvetenskap

Tidslinjeterapi

Omsorger om psykisk utvecklingsstörning

Social Habilitering

Bemötande i konfliktsituation

Healing utbildning

KIMPKML utbildning

Metafysik