ALFA visar kroppens hälsostatus

”ALFA” är ett avancerat biofeedback-instrument som visar kroppens hälsoresurser. Genom att avläsa dynamiken i hjärtats rytmer (HRV – Heart Rate Variability) kan man utvärdera kroppens hälsotillstånd.

imagesCA82WX67

En mätning och utvärdering tar ca 45 minuter och man får bland annat reda på energiresurserhormonbalanshur balanserad hjärnan är, kroppens anpassningsförmåga, kroppskondition, stressnivåer i nervsystemen och biologisk ålder.

ALFA” gör det möjligt att på kort tid genomföra diagnos av organismen på grund av neurodynamis analys av hjärtrytmernas variabilitet. Efter flera års forskning har man kommit fram till att alla processer i människans organism återspeglas i förändringar av hjärtats rytmer.

En mätning kostar 450:- och tar ca 45 minuter för mätning, utvärdering och utskrift.

Genom att avläsa dynamiken i hjärtats rytmer kan man objektivt utvärdera kroppens hälsotillstånd och göra en prognos av dess förändringar. Arbetsrytmen av “hjärtats pendel” är individuell för varje människa, precis som fingersavtrycken.

Vid utarbetandet av programvara för denna utrustning har man använt en ny analysmetod av människoorganismens biologiska rytmer. För första gången använde man denna metod när man konstruerade en siffer­analysator för biorytmer ”Dinamika-100”, och även dess modifieringar ”Omega-M” och ”Omega-C”, som sedan 1997 används i Ryssland, Europa, USA, Sydkorea och andra länder inom olika områden av klinisk, praktisk och idrottsmedicin